sig combibloc group logo

SIG Blog

Stay ahead on the key topics shaping your business, with news and stories designed to inform, inspire and innovate the food and beverage industry.

Tag: Industry 4.0

tháng 1 25, 2024
Quá trình số hóa liên tục của ngành bán lẻ
Trong phần bốn của Động lực kỹ thuật số, chúng ta xem xét quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của ngành bán lẻ toàn cầu, các yếu tố đã giúp thúc đẩy việc sử dụng các công cụ và dịch vụ kỹ thuật số của các nhà bán lẻ cũng như những gì chúng tôi nghĩ sẽ xảy ra tiếp theo.
SIG 2022 Blogimages Ultimate Factories Part6 Desktop
tháng 1 12, 2023
SỰ ĐỊNH HÌNH CỦA CÁC NHÀ MÁY THÔNG MINH
Xu hướng nào đang thúc đẩy các nhà máy thông minh phát triển cao hơn? Tìm hiểu trong bài tổng hợp Các Nhà Máy Tối Ưu.
SIG Juhayna Blog Hero Desktop 1920X590
tháng 9 29, 2022
SỨC MẠNH CỦA KỸ THUẬT SỐ HÓA
Trong phần ba của Những Nhà Máy Đỉnh Cao, chúng ta khám phá cách những thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu đang chuyển đổi các nhà máy được hỗ trợ bởi kỹ thuật số hóa.
SIG 2021 At Your Service Part3 Desktop
tháng 11 25, 2021
GIÁM SÁT TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT
Trong phần ba của loạt bài Phục Vụ Bạn, chúng ta sẽ khám phá nhiều cách thức giám sát tốt có thể đem lại lợi nhuận cho nhà sản xuất.
Sustainablefactories Heroimage Desktop
tháng 3 30, 2021
Optimising resources
In the third part of our Sustainable Factories series, we turn our focus to resource optimisation. What is it, and how can it help manufacturers achieve greener operations?
Sustainablefactories Heroimage Desktop
tháng 3 03, 2021
Green from the ground up
In the second part of our Sustainable Factories series, we detail the steps manufacturers can take to build and run factories that minimise their impact on the environment
SIG_BLOG_2126x1036px_Transformation
tháng 4 25, 2019
On the road to transformation
Looking back on this year’s Hannover Messe in Germany, it’s clear that achieving digital transformation is now the critical goal for all industries
SIG_BLOG_2126x1500
tháng 6 20, 2018
The Smart Factory Journey
The benefits of a smart and connected factory are clear but how do you get there? We explore the key challenges and solutions to consider during the smart factory journey. Revolution or evolution? It’s a common debate...
2126x1500_Industry_facts
tháng 2 27, 2018
Industry 4.0: The critical facts
With the next industrial revolution upon us, we examine some of its key trends and what they really mean for manufacturers Industry 4.0 has been dubbed the next industrial revolution, with many analysts expecting the...
Smarter_factory_2126x1500
tháng 2 19, 2018
3 ways to build a smarter factory
In part two of our VISION series, Dr. Daryoush Sangi, SIG's Head of Production Engineering & Strategic Partnerships, shares his insights for creating a smarter factory and navigating the era of Industry 4.0 Eve...